Leuchtende Lava des Kilauea

 

https://www.youtube.com/watch?v=YquAGuvuwGc

 

https://www.youtube.com/watch?v=xNbC0CSLH5o