Mikis Theodorakis & Anthony Quinn – Munich, 1995

Mikis Theodorakis & Anthony Quinn – Munich, 1995

und

und